Reflexintegratietherapie:

"De impact van reflexen op leren en gedrag"

 

Wat zijn reflexen en waarom zijn ze belangrijk?

Primaire reflexen zijn automatische bewegingen die we vanaf het prille begin maken. Deze bewegingen zorgen voor de ontwikkeling van ons zenuwstelsel. 

Primaire reflexen komen op in de baarmoeder en helpen de baby om geboren te worden en te overleven in de eerste maanden na de geboorte. Het helpt de baby om te kunnen drinken, rollen, kruipen, hechten, … 

Nadat deze reflexen hebben geholpen om de eerste levensjaren te overleven, dienen ze te worden geïntegreerd. Maar dit proces verloopt niet bij iedereen even volledig, de reflexen blijven actief. 

Wanneer dit het geval is, houden deze actieve reflexen de motorische en cognitieve ontwikkeling tegen. Een kind kan hierdoor zijn volledig potentieel niet laten zien, het gaat allemaal niet vanzelf! 

Door de juiste oefeningen uit te voeren, kunnen de reflexen alsnog geïntegreerd  worden in het lichaam en niet langer in de weg zitten. Hierdoor kunnen de moeilijkheden op school afnemen en zelfs verdwijnen. 

 

 

Wat is reflexintegratietherapie?

Het reflex-integratie-programma van het INPP bestaat uit “huiswerkoefeningen” die dagelijks dienen te worden gedaan onder supervisie van de ouders. De oefeningen stimuleren de inhibitie van primitieve reflexen en de ontwikkeling van posturale reacties, de maturiteit van het centraal zenuwstelsel, van balans, postuur en coördinatie. De oefeningen trainen ook de oculomotorische vaardigheden.

Het INPP bewegingsprogramma kan een jaar in beslag nemen en werkt aan de beste potentiële fysieke outcome van het kind. Het programma wordt om de 4 weken geëvalueerd in de praktijk waarbij je kind steeds oefeningen zal krijgen die zijn aangepast aan zijn/haar progressie. Tijdens het verloop van het integratie programma zouden we een positieve evolutie mogen verwachten van de huidige neuromotorische moeilijkheden.